Print
PDF

Tüp Bebek Uygulaması Nedir?

İlk kez Temmuz 1978 yılında tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bir kız bebek dünyaya gelmiştir. Tıp ve bio-teknolojide meydana gelen yenilikler tüp bebek tedavilerine de kısa sürede yansımış, özellikle 1990'lardan sonra geliştirilen yeni tedavi yöntemleri pek çok çocuksuz çifte umut ışığı olmuştur. Günümüzde, her yil binlerce çift bu yöntemlerle çocuk sahibi olmaktadır.

Tüp bebek tedavileri için tıp dilinde vücut dışında döllenme anlamına gelen in vitro fertilizasyon (IVF) kullanılmaktadır. Geniş anlamda tüp bebek yöntemi, kadından toplanan yumurtaların vücut dışında (laboratuar ortamında) eşinin spermleriyle döllendirilmesi ve oluşan embriyoların 2 ile 5 gün sonra tekrar kadın rahmine yerleştirilmesidir.

Tüp bebek uygulamaları veya üremeye yardımcı teknikler (ART):

Assisted Reproductive Techniques veya kısaca ART olarak isimledirilen bu yöntemlerin başlıcaları şunlardır:

• Intrauterin inseminasyon (IUI) - Aşılama

• In vitro fertilizasyon (IVF)

• Mikro-enjeksiyon (ICSI)

• Embriyo ve Blastokist transferi

• Embriyo dondurma ve dondurulmuş embriyo transferi

• Pre-implantasyon genetik tanı

IVF uygulanacak kadınlara yumurtalıklarında çok sayıda yumurtanın gelişmesi ve büyümesi için ilaçlar kullandırılmaktadır.

Yumurtalar (oosit), yumurtalıklardaki foliküllerin içinde gelişmektedir. Foliküller belli bir büyüklüğe ulaştıklarında yumurtalar vücut dışına alınmaktadır.

Laboratuar ortamında yumurtalar ve sperm biraraya getirilir (Konvansiyonel IVF / Mikro-Enjeksiyon). Oluşan embriyolar inkübatör denilen özel cihazların içine yerleştirilir. Kültür mediaların içindeki özel sıvılar, embriyoların beslenmesi ve büyümesi için gerekli maddeleri içermektedir. İnkübatörün iç ortamı embriyoların normal bölünme ve büyümesi için gerekli olan ısı, nem ve gaz konsantrasyonlarını belli bir seviyede tutan çok hassas bir cihazdır. İnkübatör içinde yüksek oranda saflaştırılmış ve filtre edilmiş hava bulunmaktadır.

Embriyolar, belli bir süre (2-5 gün) laboratuar ortamında tutulduktan sonra inkübatörden çıkartılarak anne adayının rahmine transfer edilmektedir. Bu aşamadan sonra embriyolar doğuma kadar geçecek süreyi anne rahminde geçirmektedir. Dolayısıyla normalde anne rahmine yerleşmeden önce tüplerde yaklaşık 3-5 gün geçiren embriyo, IVF uygulamasında bu süreyi laboratuarda geçirmektedir. Burada kadının tüpleri tamamen by-pass edildiği için tüpleri olmayan veya tıkalı olan bir kadın bu şekilde bebek sahibi olabilmektedir.

tup-bebek-uygulamasi-nedir

Tüp bebek uygulaması şematik olarak gösterilmektedir.

Print
PDF

Kimlere Tüp Bebek (IVF) Yapılmaktadır?

Çiftin korunmadığı ve çocuk isteği olmasına rağmen 1-2 yıl süreyle hamile kalınamadığı durumlarda tüp bebek uygulanmaktadır.

  • Her iki tüpü ameliyatla alınmış veya tüpleri tıkalı olanlar (geçirilmiş dış gebelik, enfeksiyon, tüberküloz v.s.).

  • Basit tedavilerle hamile kalamamış olanlar (3-6 defa ilaç tedavisi ve aşılama yapılmışlar). Bu grup içine çok çeşitli hastalar girmektedir (Örneğin açıklanamayan infertilite, hafif endometriosis, hafif sperm düşükğü, polikistik over sendromu v.s).

  • Erkekte ciddi sperm bozukluğu bulunması (sayı, hareketlilik azlığı). Sperm sayısı > 5 milyon/mL olanlarda Konvansiyonel IVF veya ICSI, sperm sayısı < 5 milyon/mL olanlarda ICSI yapılmaktadır.

  • Kadının 40 yaş üstünde olduğu ve hamile kalınamadığı durumlar.

  • Endometriosis (ileri evre).

  • Yaygın karın içi yapışıklıkları olan kadınlar.


Tüp bebek yöntemi kısırlığa yol açan nedenlerin tamamına yakınında uygulanabilmektedir. Nadiren bazı özel durumlarda yapılamamaktadır.